PRIVACYSTATEMENT

Beveiligen
Driebond Automatisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Driebond Automatisering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verwerking persoonsgegevens
Wanneer u de website van Driebond Automatisering bezoekt, zullen enkele gegevens automatisch worden verstrekt (o.a. uw IP-adres, datum en tijd van het bezoeken van de site en de door u gebruikte browser). De door u aan ons verstrekte gegevens, zoals naam en e-mailadres worden eveneens verwerkt. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Doeleinden gegevensverwerking
Driebond Automatisering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (post of e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Driebond Automatisering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Gegevens bewaren
Driebond Automatisering bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen
Driebond Automatisering verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Driebond Automatisering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website www.driebondautomatisering.nl gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Driebond Automatisering te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Driebond Automatisering heeft hier geen invloed op.

Driebond Automatisering heeft Google geen toestemming gegeven om via Driebond Automatisering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Driebond Automatisering heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Vragen/recht op inzage
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Driebond Automatisering of wenst u inzage te hebben in uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@driebondautomatisering.nl. Driebond Automatisering zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Contactformulier